Verksamhetsberättelse för 2012 (word)

Verksamhetsplan för 2013 (word)BILDER

Gudstjänst vid Trefaldighetskällan -09

Resa till Smedstorps by

Bilder från Floravandring 2008

Resa till Tyrislöt 2007

Hembygdvandring till vårdkaseberget

Fakta: Vårdkasen

 


Bilder från brunnsdrickningen.

Bilder från hembygdsvandring om kommunikationer

Bilder från vår Hembygdsvandring om
Jordbruk och fiske

Våra skrifter

Bli medlem!
100:- för enskild och 150:- för familj, Postgiro: 33 13 00 - 4

Jan Moberg
Mobil 070-684 80 95
E-post: jan.moberg.nykoping@telia.com

 

Välkommen till vår sida på nätet!


Fågelmossen

Studiecirkel: Våra gårdar

Hembygdsutflykt till Nyköping (pdf)

Bilder: Hembygdsvandring på Fjällmossen

Bilder: Utflykt till Malmköping (pdf)

Se de FEM första bildspelen från Kvarsebo Hembygdsförenings studiecirkel Kvarsebo genom 100 år:
Nöjeslivet ,
Skolor , Bebyggelse , Föreningsliv och Beredskap och försvar

Köp bok och bilder från studiecirkeln Kvarsebo under 100 år

Kvarsebo hembygdsförening är föreningen för dig som är intresserad av Kvarsebos historia. Av industrier, torp och gårdar och inte minst de människor som har bott här före oss.

Till höger kan du läsa en del av det vi kommit fram till under våra studiecirklar. Det finns även en sammanställning av vilka kartor som beskriver Kvarsebo.

Du kan även köpa våra skrifter.

 

 

Studiecirkel: 
Kommunikationer:
Del 1

Del 2

Del 3

Del 4(pdf)
Del 5 (pdf)

Jordbruk och fiske

PDF
Del 1
Del 2
Del 3
Del 4

Del 5

Endast text
Del 1

Del 2

Del 3

Del 4

Del 5

OBS! 
Om du har problem med att öppna pdf-dokument (de är stora): Högerklicka med musen på namnet och välj spara mål som. Spara på din dator och öppna därifrån
.

Tillägg till Säterbladet (pdf)

Torpinventering (pdf)

Karta över torpen(pdf)

Foton på torp

Industriminnen tabell(pdf)

Industriminnen karta (pdf)

Kartsammanställning(pdf)

 

www.kvarsebo.nu