Hembygdsvandring: Kommunikationer
Maj 2006

 


Vår guide, och cirkelledare, Jan Moberg berättar om 
färjetrafiken över Bråviken vid gamla färjeläget.

 
Ragnar Karlsson berättade om släktgården Knektbråten...

 


...och vi fick se exempel på en gammal väghållningssten.


En ormgran i närheten av Knektbråten.

 


Vi gick också en bit på en historisk väg som finns i närheten av 
Knektbråten. Den finns med på häradskartan 1868 och måste då 
ha varit en ganska viktig väg från "Kungsvägen" via Eriksdal-Nytorp-
Mellantorp-Smedskärr-Klockargården-Prästgården till Kvarsebo. 


Man har gjort vägen riktig bra för den tiden med stödmurar, 
jämn vägbana och små lutningar. 


Vägen tycks strax efter den tiden förlorat sin betydelse eftersom 
den inte finns markerad på generalstabskartorna 1877 och 1927. 
Troligen har vägen Kvarsbo-Stugubråten-Knektbråten-Eriksdal 
då tagit över funktionen som "huvudväg".


Ett stenröse fick vi också se.

 

Hembygdsföreningens startsida

www.kvarsebo.nu