Brunnsdrickning vid Trefaldighetskällan
6 juni 2004


Anna Rosenquist


Ritha Gavelli


Lennart Jonsson


Sören Andersson

Söndagen den 6 juni firade Kvarsebo församling friluftsgudstjänst vid Trefaldighetskällan. Denna källa har använts under mycket lång tid. Folk har kommit dit för att dricka brunn. Hembygdsföreningen har iordningställt källan, så att vem som vill kan smaka av vattnet.

Ritha Gavelli ledde gudstjänsten och Anna Rosenquist spelade flöjt. De 35 deltagarna i gudstjänsten bjöds på kyrkkaffe. Lennart Jonsson berättade om källans historia. Sören Andersson, som äger marken, öste glatt upp vatten åt alla. Hembygdsföreningens ordförande, Peter Harrison, konstaterade att vattnet smakade utmärkt.

TEXT & FOTO: Roland Walldén