Våra skrifter

Kvarsebo - från utskärgård till Kolmårdssocken

Kvarsebo Hembygdsförening ger ute en ny bok om bygdens historia från säljägarna i utskärgården för 10 000 år sedan till dagens Kvarsebo.
200 sidor, 130 bilder och kartor, hård pärm


Pris 200 kr. Medlemmar får rabatterat pris 150 kr, 1 ex/medlemskap
Boken kan beställas på kvarsebohembygd@telia.com eller hos Jan Moberg 070-684 80 95
Den finns även att köpa på ICA Delfinen, Konsum i Krokek och Svalbergsgården för 200 kr

Boken Kvarsebo under 100 år

Under 2008 – 2010 genomförde Kvarsebo Hembygdsförening ett antal studiecirklar under det gemensamma namnet Kvarsebo under 100 år. Syftet har varit att dokumentera hur man levde och vad som hände under främst 1900-talet i Kvarsebo. Det finns många som ännu minns själva eller hört berättelser om livet förr. Resultatet presenteras nu i denna bok. Boken är på 80 sidor och är illustrerad med ett 60-tal bilder från förr.


Boken kan beställas av Jan Moberg e-post jan.moberg.nykoping@telia.com mobil 070-684 80 95
Pris 100:- + ev. Porto

Kvarsebobilder under 100 år

Kvarsebo Hembygdsförening håller på att bygga upp en bilddatabas med Kvarsebobilder från förr. Vi har nu samlat in 174 bilder och tycker att det är dags att dela med oss av denna bildskatt. Bilderna finns därför samlade på en DVD-skiva som passar de flesta moderna datorer. Här kan Du själva titta på bilderna i datorn och skriva ut egna bilder. Till varje bild hör en beskrivning om vad vi känner till om fototid, fotograf, personer på bilden osv. Bilder finns på bebyggelse, föreningsliv, jordbruk, fiske, hantverk, skola, sommargäster m.m.


DVD-skivan kan beställas av Jan Moberg e-post jan.moberg.nykoping@telia.com mobil 070-684 80 95
Pris 50:- + ev. Porto
Bilder i JPEG-fomat, beskrivningar i pdf. DVD+R-format på skivan

Säter - från stenåldern till år 2004
Författare Gunnel Hedvall

Gunnel berättar om en gårds och en landsbygds omvandling från hur man bott i området till hur stamfastigheten Säter bildades och sedan styckats upp. Om vilka människor som har bott här och fastigheterna. 
Hon har utgått från historiska kartor och handlingar i olika arkiv men riktar intresset också mot människor, historiska och sådana som lever nu och kan berätta.
32 sidor, rikt illustrerad med kartor och bilder. 


Pris 25:- för hembygdsföreningens medlemmar, 50:- för övriga. 
För köp kontakta Gunnel Hedvall tel. 011-12 22 69.

Österhagen - Från stenåldersboplats till fritidsparadis.
Författare Jan Moberg

Vid Österhagen fanns en av Kolmårdens största stenåldersboplatser för drygt 4000 år sedan. Skriften behandlar utvecklingen från denna tid och fram till de små jordbruks- och fiskelägenheterna som avvecklades på 1960-talet. 

För att förstå sammanhangen görs utblickar till hela Kvarsebo allt ifrån förändringen av landskapet p.g.a. landhöjningen till kommunikationerna under 1900-talet med bl.a. ångfartyget Barbro. Skriften beskriver vilka som bott här och hur de försörjt sig på jordbruk och fiske. En ganska klar bild har vuxit fram genom de otaliga kartor, husförhörslängder, bouppteckningar m.m. som finns både i arkiv och hem.

53 sidor varav 8 i färg. Pris i tryckt form 150:-, i digital form på CD-skiva 25:-. 
För köp kontakta Jan Moberg tel. 0155-28 82 65, jan.moberg.nykoping@telia.com

Torpinventering - Kvarsebo
En sammanställning av de resultat som kom fram i studiecirkeln 2001-2002. 

Skriften innehåller bland annat en översiktskarta över alla försvunna torp och sammanställningar över när torpen var bebodda och uppgifter om namn, läge och personer som bott där. Fyra bilder finns också över nu försvunna torp.


19 sidor. Pris 30:-. 

För köp kontakta Jan Moberg tel. 0155-28 82 65, jan.moberg.nykoping@telia.com