Hembygdsvandring: Jordbruk och fiske
Maj 2005

 


På vandringens första stopp fick vi veta allt om Litorinahavet som stod
50 m högre än dagens Östersjö. Åkermarken från Björkholmen - Smedskärr -
Knektbråten var en grund fjärd där flera boplatser fanns längs stränderna
för 6000 år sedan.

 


Arne Pettersson berättar om kolmilor och oregistrerade järnåldersboplatser på
höjdryggen söder om Ängen. Kattfoten och många andra ängsblommor växer här.

 


Fikapaus i solen vid den stora stenåldersboplatsen väster om Österhagen,
som var som ett litet fiskeläge för 4000 år sedan.

 


Vandringen avslutades vid Österhagens strand bland alla gullvivor. Dagen till ära
hade en mindre del av en vinternot hängts upp för att visa hur stora denna var.

 


Jan Moberg demonstrerar trampor och dragbälte som användes när noten drogs upp.

 

Hembygdsföreningens startsida

www.kvarsebo.nu