VÅRDKASEN PÅ KLINTEN
Bilder från hembygdsvandringen till vårdkaseröset
Här finns röset efter en vårdkase, som enligt gammal tradition legat här. H.O. Sundelius nämner i en skrift 1798 då man under Gustaf III:s ryska krig väntade ett upprepande av rysshärjningarna 1719 ”vore äfven vårdkasar uppreste på…Qvarsebo klint … På 1860-talet fanns en trädställning på Klinten som kallades Vårdkasen som bestod av fyra snedställda stolpar med en plattform överst.

Vårdkasarna utgjorde ett uråldrigt optiskt signalsystem som sträckte sig från Blekinge till Stockholms norra skärgård och över Åland till finska kusten mot Karelen. De har troligen använts i nära 1000 år. I landskapslagarna under medeltiden fanns föreskrifter om strandvaktens organisation och vårdkasarna. 

Sista gången vårdkasen användes här torde vara under rysshärjningarna i juli 1719. Beredskap att tända kasarna har funnits även under de ryska krigen och även under Krimkriget 1853-56 då stridshandlingar förekom i Östersjön. 

Ordet vårdkase är fornsvenska och sammansatt av varde-vårde, ”vakt” samt kasi, ”hög” eller ”stapel”. Namn som Vål-, och Böte härrör från vårdkasarna ex.vis Vålarö, Bötön. 

Kasarna var ofta minst två manslängder höga och byggda som en kåta, ihålig och täckt av väggar som består av 50 – 100 trädstammar av kådrikt virke. Väggarna tätades med mossa som skydd mot regn och snö. Den var byggd i två våningar. I den övre förvarades tjära, halm, gamla furustubbar som gav god effekt vid antändning. 

Karta över troliga vårdkasar i norra Östergötlands kustband (gif)