Hembygdsvandring till Vårdkaseberget
Bilder från hembygdsvandringen till Vårdkaseberget den 1 juli då vårdkasen restes på nytt.
Fakta om vårdkasen


Vandringen till Klinten

 


Vårdkaseröset

 


Utsikt över Bråviken

 


De första spirorna reses

 


Toppen säkras