Floravandring med HembygdsföreningenFloravandringen den 8 juni 2008 lockade 19 deltagare. 
Den ägde rum i strålande solsken och nästan 30 graders värme.

 


Peter Harrison assisterad av Karolina Karlsson var våra mycket kunniga ciceroner. 
Första stoppet gjordes vid Österhagens ängar.

 


Ängarna vid Österhagen har hävdats i minst 300 år och är en av 
Kolmårdens mest artrika ängar -  ett kulturarv väl värt att bevara.

 


Nästa stopp var vid Finnkärr där vi fick beskåda en annan typ av växtlokal - 
en örtrik beteshage med bland annat kattfot.

 


Tack vare ett måttligt bete i en ogödlsad hage trivs många ängsblommor här.

 


Det sista stoppet gjordes i Säterslund där vi vandrade genom vackra lundar 
med växter som trivs i sådan skuggig kalkrik miljö ex.vis Stor- och Getrams.

 


Till fikat vid Säterslund fick vi ytterligare information av våra kunniga ciceroner.

 

Kvarsebo Hembygdsförening

www.kvarsebo.nu