Gamla bilder på torp i Kvarsebo


Albertinastugan


Smedskärrsstugan


Fågelmossen


Färjkarlstorp östra

Läs mer om torpen här.
Se var torpen ligger här.

Den här sidan kommer att uppdateras med fler gamla bilder. Om du själv har gamla bilder av torp eller någonting annat från Kvarsebos historia så får du gärna mejla dem till akjohansson@wll.swipnet.se