Kvarsebo Byaråd

Vi sitter i Byarådet

Agenda

Möte 140603

Möte 130408

Möte 121112

Möte 120823

Möte 110822

Möte 110502

Möte 110207

Möte 101108

Möte 100823

Möte maj 2010

Möte 090309

Möte 090209

Möte 081209

Möte 081013

Möte 080825

Möte 070423

Möte 061016

Möte 051128t

Möte 050825

Möte 050620

Möte 050530

Möte 050314

Möte 050117

Möte 041108

Möte 041011 

Möte 040823

Möte 040617

 

 

www.kvarsebo.nu

 

Kvarsebo har sitt eget byaråd! Det är inte en förening i traditionell mening utan fungerar som en samlande organisation för alla föreningar i Kvarsebo. Härigenom samordnar byns föreningar sina aktiviteter och vi arbetar också med frågor som är viktiga för Kvarsebo, men som inte direkt hör hemma i en speciell förening utan som är av mer övergripande karaktär. 

Under Agenda till vänster kan du hitta ett gemensamt program över vad som händer i Kvarsebos olika föreningar den närmaste tiden. Agendan uppdateras fortlöpande.

Vi tar gärna emot idéer och synpunkter på allt som kan göra Kvarsebo bättre och trevligare. Har du sådana är du mycket välkommen att kontakta någon av oss som sitter i byarådet. Här ser du vilka vi är och hur du kommer i kontakt med oss.

 

Bilder från Östgötadagarna 2008:

Marknad på kyrkplanen

Gudstjänst anno 1808

Kvarsebo kultur

 

Till vänster hittar du våra mötesanteckningar.

www.kvarsebo.nu