Möte 040823

Startsidan

Agenda

Vi sitter i Byarådet

 

www.kvarsebo.nu

 

Anteckningar från Kvarsebo Byaråds möte 040823 i KIKs lokal.

Närvarande:

Gunnel Harrisson, PRO
Göran Bjarnegård, Kvarsebo kyrkoråd
Morgan Johansson, Kvarsebo IK
Ann-Marie Nilsson, Kvarsebo kyrkliga syförening
Lennart Nilsson, Hyresgästföreningen Krokek-Kvarsebo
Sören Andersson, Kvarsebo Framtid
Peter Harrisson, Föreningen Kvarsebo skola
Bengt-Olof Gustafsson, Kvarsebo båtklubb
Inger Palm, Föreningen Kvarsebo skola samt Kvarsebo-Krokeks centeravdelning

1: Sören Andersson valdes till ordförande för mötet.

2. B-O Gustafsson valdes till sekreterare.

3. Gunnel rapporterade om kontakten med Bertil Bahlner angående "loggan". Beslutades att Bertil får "fria händer" gällande utformningen.

4. Sören informerade lite om hemsidan.

5. Kontakt med "Nytt i Kolmården" ska tas för att tala om att vi finns.

6. Morgan om Östgötadagarna 4-5 september:
    -aktiviteter på kyrkplan under bägge dagarna.
    -Kyrkliga syföreningen bakar och säljer bröd
    -Byarådet kommer att finnas på plats och presentera tänkt verksamhet
    -Hembygdsföreningen finns representerad
    -försäljning av produkter producerade i Kvarsebo med omnejd
    -Kvarsebo IK kommer att vara där
    -Kiosken vid Båtklubben kommer att vara öppen.

7. Skylten mot sjön berördes. Olika ställen för skyltens placering diskuterades. Tankegångarna från förra mötet stärktes dvs i anslutning till gamla färjeläget.

8. Peter tog upp en idé om att placera en skuta i anslutning till gamla färjeläget. Dels för ögat, men även att segla med. Någon form av övernattningsmöjlighet skulle kunna bli aktuell.

9. Vidare anförde Peter att kontakter bör tas för ytterligare byggnation i Kvarsebo. Ett skäl är bland annat att stärka underlaget när det gäller skolbarn, samt på sikt också för en eventuell butik. Kontakter bör tas i lite olika riktningar. HSB, Riksbyggen och Lundbergs nämndes i sammanhanget.

10. Morgan har varit i kontakt med kommunen gällande gamla butikslokalen. Efter diverse turer kom förslaget från myndigheterna att kontakt i första hand ska tas med ägaren. Är ägaren negativ i frågan måste skrivelser inges. Sören tar nödvändiga kontakter med ägaren.

11. Morgan kontaktar S-A Lång och informerar om Kvarsebo Byaråd.

12. Sören informerade om länsbygderådet. Han håller kontakten fortlöpande.

13. Finns det tillgång till EU-pengar för t.ex. styrelseutveckling? Sören undersöker.

14. Gasledning genom Kvarsebo? Remissförslag ute till Hembygdsfföreningen samt till LRF. Frågan om Byarådet kan vara i remissinstans i någon form i framtiden trots att vi inte har någon styrelse berördes. Beslutades att skrivelse via Byarådet undertecknad av respektive föreningsstyrelse ska inlämnas. Sista dag för inlämnande av remissen är 31/8-04. Sören handlägger. När det gäller dragningen av gasledningen genom Kolmården presenterades tre förslag. Genom Kvarsebo över vikbolandet, genom Nävekvarn till vikbolandet, samt norr om Bråviken från Oxelösund in till Norrköping.

15. Teater i Kvarsebo i oktober? Morgan undersöker förutsättningarna att i KIK:s regi arrangera teater. Visst publikunderlag samt ev. bidrag från kommunen är förutsättningar.

16. Kyrkliga syföreningens auktion hålls den 13/11.

17. Nästa träff är planerad till 11/10 klockan 19.00.

18. Sören tackade både för visat intresse, samt Gunnel för gott kaffe och bröd.

Vid pennan: Bengt-Olof Gustafsson.