Möte 2011-05-02

Vi sitter i Byarådet

Agenda

Startsidan

 

www.kvarsebo.nu

 

Närvarande:

Göran Bjarnegård, Kyrkan
Ann-Mari Nilsson, Kyrkliga syföreningen
Lennart Nilsson, Hyresbostäder
Morgan Johansson, Kvarsebo Kultur
Henrik Rasmusson, LRF
Ebbe Fransson, Båtklubben
Kent Karlbom, IK
Gunnel Harrison, PRO, Hembygdsföreningen
Frånvarande:
Kvarsebo skola

Hänt sedan sist:

Kent:
KIK har haft sedvanliga årsmötesförhandlingar.
Valborgsmässoafton på Klintvallen var ej så välbesökt som vanligt, antagligen beroende på vädret.

Ebbe:
Båtklubben har också haft årsmötesförhandlingar. Klubbhuset skall målas om i sommar,
vindskivorna är redan klara. Lennart Nilsson har gjort fint på badplatsen en eloge till Lennart.

Ann-Mari:
Syföreningens auktion i november inbringade 35.000:-.

Lennart:
Skötseln på Hyresbostäders område är dålig. Lennart har varit i kontakt med kontoret i Åby.

Gunnel:
PRO har haft en gemensam pubafton tillsammans med Krokek. Mat, dryck och underhållning på Sjöstugan.

Henrik:
Har inget att rapportera. Inget möte sedan sist.

Morgan:
Dan Anderssons programmet på Christinagården hade 35-40 besökare.
Till Historien om en flicka på Kvarsebo Skola kom det 15 barn och 20 vuxna.

Göran:
Kyrkan besöktes av 160 personer på gudstjänsten Påskdagen.

Framtiden:

Östgötadagarna:
Vi har anmält oss. Programmet följer ungefär som förra året.
Loppis på kyrkbacken. Musik med Ola och ungdomarna på dagen och
Prästen i Kvarsebo på Café Margit på kvällen. Vi kommer att sälja boken och CD som hembygdsföreningen tagit fram.
Morgan går ut med inbjudan till de som vill ha loppisbord.

KIK:
Fotbollen har rullat igång både på dam- och herrsidan.
Närmast står Midsommarafton den 24 juni, följt av motionsrundan den 9 juli.
Sommar-kiosken kommer även i år att ha öppet med hjälp av ortens ungdomar.

Båtklubben:
Visafton kommer att äga rum onsdagen den 13 juli på kajen.
Segelbåten (Monarken) rustas upp för utlåning i sommar också.
Monarken är en donation från KIK.

Syföreningen:
Gör en utfärd till Nyköping den 19 maj. Sen kör de igång igen i augusti.

PRO:
Studiebesök på EON den 3 maj. Den 14 juni bär det av med båt till Gräsmarö.

LRF:
Kommer att besöka Braviken på studeibesök innan älgjakten i höst.

Kvarsebo Kultur:
Lördagen den 7 maj är det vårkonsert med alla ungdomsorkestrar i Kyrkan. Inträde 100:- som oavkortat går till musikverksamheten.
En resa i Dan Anderssons fotspår till Dalarna äger rum 27-28 maj. Ciceron Göran Bjarnegård och Ulla Lawergren.
Den 13 juli, samma dag som allsången, blir det loppis i Hugo Forsbergs lada på dagen.
Många skänkta saker från fd.djurparkschefen Ulf Svensson kommer att finnas.

Kyrkan:
Den 5 maj klockan 19.00 i Christinagården föreläser Tommy Svensson om ”Ät Dig till ett friskare liv”.
Den 19 juni hålls sedvanlig gudstjänst vid Trefaldighetskällan.
Som vanligt kommer det att bjudas midsommargospel i Kyrkan på midsommardagskvällen.
Gudstjänsten i prästgårdsträdgården infaller i år den 10 juli.
Musik i sommarkvällen med Sara och David mfl. blir den 17 juli.

Ang. Kolmårdsgården vill kyrkofullmäktige sälja densamma. Ulf Svensson kommer att överklaga. Han vill skänka gården till Kvarseboborna.
Lappkåtan bakom gården kommer att flyttas ev. till Norsholm.
Kyrkan har beslutat att skänka 10.000:- till hjärtstartaren som kommer att finnas tillgänglig på brandstationen.
Nästa möte hålls i klubblokalen vid KIK måndagen den 22 augusti kl. 19.00.


Gunnel stod för fika och skrivande