Möte 050620

Vi sitter i Byarådet

Agenda

Startsidan

 

www.kvarsebo.nu

 

Anteckningar från Byarådet, Klintvallen 050620

Närvarande:
Sören Andersson, Kvarsebo Framtid
Leif Colvéus, Hembygdsföreningen
Ann-Mari Nilsson, Kvarsebo kyrkliga syförening
Göran Bjarnegård, Kvarsebo kyrkoråd
Gabriel Thott, Kvarsebo skola
Morgan Johansson, KIK
Gunnel Harrison, PRO
Lennart Nilsson, Hyresgästföreningen

  • Simskolan kommer att ha verksamhet vid badplatsen mellan 4 juli och 22 juli.

  • Sören i Fridsäter har tackat nej till att sälja blommor på Östgötadagarna, pågrund av att han inte har några höstblommor till försäljning.

  • Sören Andersson fick i uppdrag att texta en skylt uppe vid Nyköpingskorset angående simskolan.

  • Lasse Sandell var vid en förfrågan positiv till ny bebyggelse i Kvarsebo. Vi bör gå ut med en enkät och höra om det finns någon efterfrågan.

  • Biskopen kommer till Kvarsebo den 25 augusti. Han har meddelat Göran att han gärna vill deltaga i ett Byaråd. Vi har preliminärt bokat möte kl. 16.30 på Klintvallen. Efter mötet ska middag hållas på Christinagården, så det blir en lätt fika med byarådet. Gunnel står för kaffe och kaka.

  • Projektet med en skateramp fortskrider. Rampen plastas för närvarande vid båtvarvet och skall sedan flyttas till skolan. EU-pengar utgår för projektet. Ungdom mellan 19-25 år=170 kr och 13-19 år=35 kr/tim för nedlagd tid i projektet.

  • Fritidsgården fortsätter att ha verksamhet varannan vecka kommande höst. Temakvällar är något som ska prövas.

  • Sören är en flitig bidragssökare. Han kommer att söka pengar till skolan och eventuellt riktade pengar till en skolresa. Vi önskar honom lycka till!

  • 3 juli blir det konsert i kyrkan där kollekten går till skolan.

  • På Östgötadagarna den 3 september blir det fest med underhållning i Christinagården på kvällen. Vi kommer att grilla med grillmästare Patrik Ringqvist.

Vid pennan:
Gunnel Harrison