Möte 050314

Vi sitter i Byarådet

Agenda

Startsidan

 

www.kvarsebo.nu

 

Anteckningar från Kvarsebo Byaråds rådslag 050314 i Christinagården

Närvarande: 
Morgan Johansson Kvarsebo IK
Anne-Mari Nilsson Kvarsebo kyrkliga syförening
Lennart Nilsson Hyresgästföreningen Kvarsebo-Krokek
Henrik Rasmussen LRF
Göran Bjarnegård Kvarsebo kyrkoråd
Inger Palm Kvarsebo-Krokeks Centeravdelning,
Föreningen Kvarseboskolan
Sören Andersson Kvarsebo Framtid

Nono Somsong/ungdomsrepresentant/ och Nils Nilsson, deltog t.o.m. frågan om badplatskiosk.

Ø Simskolan. Sören har kontaktat kommunen som visade sig ha dåligt underbyggd statistik på antalet deltagare från senare år. Simskola anordnades därför inte 2003-2004. Bättre att först kolla hur många simskolebarn vi kan få genom skolan och sommarboende och sedan anmäla antalet till kommunen.

Ø Ungdomssatsningen Spinnaker. Sören söker EU-stöd för tre projekt: street-dance/ledare/badplatskiosken samt skateboardramp.

Ø Sören deltog 12/3 i norra delen av bussresan "Bråviken runt", anordnad av Våg 21 i Södermanland och Kustlandet i Östergötland och rapporterade om vikten av samordning på flera orter när det till exempel gäller byggnation. En påkostad broscyr om "Kolmårdskusten i Nyköping" borde kunna kompletteras med en beskrivning av vårt "riktiga" Kolmården.

Ø Tips om en flyttbar manskapsbod 2,5x8 meter i Bergshammar har inkommit som en möjlig kiosk för badplatsen. Sören, Morgan och Nisse åker och besiktigar boden och kostnaden.

Ø Inger berättade om Östgöta Coop Centers seminarium om äldreboende under rubriken "Det ska bara roligt att bli gammal. I byn Lövvik med 36 personer beläget utanför Strömsund i Jämtland bildades en ideell förening med 170 medlemmar som klarade av att bygga ett äldreboende för 7 personer i den lilla byn, där kooperativet åker ut till vådtagarna och det fungerar. Betonades vikten av att alla invånare vill vara med och satsa från början med några eldsjälar i verksamheten som stödjs av kommunen. En artikel från DN förmedlad av Anna Karin om ett reportage från Öje, där hemtjänst, affär och krog kommit till på ideell väg med två pensionärer som drivande, visar att ingenting är omöjligt.

Ø Kolmårdsgården, som sedan årsskiftet drivs av Kvarsebo församling med hjälp av kyrkliga samfälligheten, kommer att behöva en ny husmor från och med i höst när Gun slutar sin tjänst. Förhoppningsvis blir den lika stor i omfattningen, nämligen 50 procent.

Ø Idéer Östgötadagarna 3-4/9: marknad med lokala produkter på kyrkparkeringen med invigning klockan 11 med trumpetspel från klocktornet. Göran frågar Torsten G.son. Hembygdsföreningen har kaffe på lördagen och öppet hus i Sockenstugan. Öppen skola. Cykellopp alternativt drakflygningstävling på Klintvallen. Någon form av fest i Christinagården på lördagskvällen ev. med revyinslag. Söndag musikgudstjänst i kyrkan och kaffe på kyrkbacken. Morgan sammanställer programmet och skickar in.

Ø Att ta med till mötet med Kolmårdsberedningen 31/5: Byggnation, äldreboende, vatten och toa vid färjeplatsen också, som porten in i kommunen.

Ø Göran har inspirerats på filmkurs att starta en filmklubb som skulle kunna visa bra filmer i Christinagården med DVD-projektor med olika inriktningar och med enkel fika efteråt för dem som vill. Detta som ersättning för Ordenshusbion som eventuellt försvinner i och med husförsäljningen.

Vid reklampennan: Göran Bjarnegård