Möte 090309

Vi sitter i Byarådet

Agenda

Startsidan

 

www.kvarsebo.nu

 

Anteckningar från rådslag anordnat av Kvarsebo Byaråd 2009-03-09


Inbjudna: Gustav Westlin Kustlandet

Ingela Granqvist Landsbygdsutv. Norrköpings kommun

Anneli Söderlund Café Margit

Göran Johansson Fiskare

Kjell Forsberg Kvarsebo Båtar

Maud Gideland Presentboden Blomsätter

Föreningsrepresentanter Kvarsebo Byaråd


Närvarande: Gustav Westlin

Ingela Granqvist

Anneli Söderlund

Kjell Forsberg

Maud Gideland

Morgan Johansson KIK

Göran Bjarnegård Kvarsebo kyrkoråd

Ebbe Fransson Kvarsebo Båtklubb

Inger Palm Kvarsebo-Krokeks Centeravd


Syftet med mötet var att presentera Byarådets förlag, samt tillvarata förslag som kom fram under mötet, för att se vad som kan ingå i ett projekt för att utveckla Kvarsebo inför framtiden.


Byrådets förslag:
Klintbron
Båtklubben gästhamn
Tillgänglighet till naturreservatet
Bergrummet
Laxtrappa vattenfall
Turistinformation Logen
Kulturverksamhet barn och ungdom
Café Margit
Presentbod Blomsätter
Båtvarvet
Fiskarens verksamhet
Övernattningsstugor Klintvallen
Verksamhet i nedlagd affär
Vikingaskeppet
Övrigá idéer


Morgan redogjorde för förslagen och övriga närvande vid mötet utvecklade tankar och idéer.

Klintbron ersättning av tidigare bro turistattraktion i sig, ger tillgänglighet i området och till naturreservatet året runt.

Gästhamn med 7-8 båtplatser ökar turistnäringen. Kvarsebo kan bli gästhamn för besökare i djurparken. Kvarsebos fördel är närheten till båtlederna utanför Bråvikens mynning.

Behov av vågbrytare p g a fartygstrafiken i Bråviken.

Kjell informerade om att ett ärende ligger hos Länsstyrelsen med förslag att begränsa hastigheten till 9 knop en distans före och efter färjeläget.

Maud visade sörmländsk turistinformation på nätet www.utflyktsvagen.se ett samarbetsprojekt mellan företag och kustkommuner i Sörmland. Utflyktsvägen är beskriven ända fram till Kolmårdens djurpark och Maud föreslog att någon form av samarbete med sörmlandssidan kommer till stånd. Ingela Granqvist pratar med ansvariga för Kontakt Norrköping om detta och vi föreslår att en länk till nätadressen finns på Kvarsebos hemsida.

Bergrummet det finns många förslag på användning av bergrummet i Klinten om det är möjligt att få tillgång till detsamma. Ett förslag är konsertsal.

Laxtrappa i Kvarseboån är på gång genom Norrköpings kommun.

Turistinformation Logen uppsättning av skylt utanför Logen är på gång. Kan användas till information om företagsamhet på orten.

Gustav Westlin föreslog användning av Logen som en nätverksplats till företagare och en plats för kundträffar.

Café Margit Anneli informerade om planerna att öppna caféet första maj. Det blir servering med hembakat och försäljning av smör, ost och mjölk samt utkörning av frukostbröd på lördagar. Caféet kommer att vara öppet sommartid, men förhoppningen är att det ska bli någon verksamhet året om.

Gamla tullhuset skulle kunna bli ett litet vandrarhem eller innehålla några övernattningsplatser. Bror-Tommy Stark Norrköpings kommun föreslås titta på bevarandevärdet av byggnaden.

Presentbod Blomsätter Maud informerade om att presentboden nu åter är öppen efter att en tid varit stängd. Viktigt med information om den verksamhet som finns på orten. Förslag att på östgötadagarna, samt vid annonsering inför östgötadagarna, informera om den verksamhet som finns eftersom inte alla kan visa upp sin verksamhet eller ha försäljning på kyrkplanen. Maud förslog att hantverkare och företagare träffas för en diskussion om vad som efterfrågas av dem.

Båtvarvet Kvarsebobåtar har behov av att utöka marken, Kjell väntar på besked om detta. Problem med alla stora båtar som går genom Bråviken och drar upp sjö. Sjöfartsverket har önskemål att få ta upp stora båtar vid varvet, men det är inte möjligt för närvarande. Kjell har planer på att anställa personal.

Ingela Granqvist informerade om att Länsstyrelsen har pengar till stöd och investeringsstöd. Ingela föreslog Kjell kontakt med Ulf Wixström.

Övernattningsstugor Klintvallen Tre gånger per år kommer ungdomslag som övernattar i KIK-lokalen. Planeras att sätta upp fem friggebodar med sex sängar i varje bod som kan användas även vid andra tillfällen.

Kolmårdsgården har 30 sängplatser. Samverkan kommer att ske med djurparken under konfirmationsverksamheten Wild and Holy.

Nedlagd affär olika förslag till användning diskuterades.

Vikingaskeppet har blivit en fin symbol och bra informationsplats för alla aktiviteter i Kvarsebo. Viktigt att skeppet underhålls.

Hur går vi vidare?
Söka mikrostöd, där taket är 30 000 kr. Pengar till att ta fram de mest angelägna och bärkraftigaste idéerna. Behov av att någon är processledare i det arbetet.

En förening ska stå som projektägare, vilken förening som är ägaren har underordnad betydelse. Ersättning betalas ut i efterskott men man behöver inte avsluta projektet för att få ersättning.

Gustav Westlin ser möjligheterna i de förslag som lagts fram under träffen. Han sammanfattar de viktigaste som; gästhamn, naturreservat, laxtrappa, turistinformation Logen, Café Margit, Presentbod Blomsätter, båtvarvet, fiskarens verksamhet, övernattningsstugor Klintvallen och vikingaskeppet, utan att rangordna det uppräknade. Detta kan generera fler besökare på orten och vi kan utöka innehållet till vad besökarna kan ta del av. Vi ska bädda för besökarna när de väl kommer genom att ge dem någonstans att bo, äta och köpa. Information via bl a skyltar om utflykter och lättillgängliga platser.

Ingela Granqvist ordnar träffar med kommun och länsstyrelse när vi utvecklat tankar rent konkret.

Närvarande representanter från byarådet föreslår att styrelsen i Hembygdsföreningen ska tillfrågas om uppdraget som projektägare.

Förslag att inbjuda företagarna i Kvarsebo till en träff i Logen för att diskutera hur Östgötadagarna kan utvecklas. Hembygdsföreningen är ansvarig förening och Östgötadagarna blir i år 5-6 sept.

Inger Palm

antecknade