Möte 050117

Vi sitter i Byarådet

Agenda

Startsidan

 

www.kvarsebo.nu

 

Anteckningar från Kvarsebo Byaråds rådslag 050117.

Närvarande:
Gunnel Harrison PRO
Bengt-Olof Gustafsson Kvarsebo Båtklubb
Morgan Johansson Kvarsebo IK
Gabriel Thott Föreningen Kvarseboskolan
Anne-Marie Nilsson Kvarsebo kyrkliga syförening
Lennart Nilsson Hyresgästföreningen Kvarsebo-Krokek
Henrik Rasmussen LRF
Göran Bjarnegård Kvarsebo kyrkoråd
Inger Palm Kvarsebo-Krokeks Centeravdelning
Sören Andersson Kvarsebo Framtid

Ø Sören Andersson valdes till ordförande för mötet Inger Palm valdes till sekreterare

Ø Genomgång av föregående mötes protokoll

Ø Avstämning av ungdomsverksamheten. Det har varit uppehåll över helgerna men ungdomarna kommer att fortsätta träffas i KIK-lokalen var annan fredag.

Ø Genomgång av synpunkter och frågor från Anna Karin Johansson

Ø Det var ingen simskola i Kvarsebo förra sommaren. Närvarande var eniga om vikten av att det åter blir simskoleverksamhet. Sören tar kontakt med f d simskolelärare Mia Haag.

Ø Genomgång av material som Sören fått från Kustlandet. Bl a har ungdomar möjlighet att söka pengar till riktad verksamhet. Sören hjälper till med detta.

Ø Våg 21 i Södermanland och Kustlandet i Östergötland kommer att genomföra ett gemensamt kustnära samarbete. Lördagen 12 mars blir det en bussresa runt Bråviken med stopp i Kvarsebo samt möjlighet för några Kvarsebobor att följa med på resan. Ta kontakt med Sören vid intresse.

Ø Segling för ungdomar 15-30 år. Kustlandet subventionerar resa från Kalmar till Polen 8-17 juli.

Ø Inbjudan från Östgöta Coop Center till seminarium om äldreboende och omsorg i kooperativ regi som kommer att hållas på flera orter i Östergötland. Inger, Morgan och Sören deltar 25 jan i Ättetorp.

Ø IOGT-NTO-lokalen är till försäljning. Diskussion kring möjligheten att behålla lokalen i någon föreningsverksamhet. Göran som är med i biogruppen informerade om verksamheten. Det är trots många försök att öka antalet biobesökare dålig uppslutning och filmvisningarna går oftast med underskott. Det är inte rimligt att försöka behålla en verksamhet som innebär så stor ideell arbetsinsats för några få personer och så litet intresse från Kvarseboborna. Vi ser för närvarande ingen möjlighet att någon av de representerande föreningarna i byarådet kan köpa fastigheten eller att göra det gemensamt. 

Ø Göran Johansson är tillfrågad och är positiv till att det blir sommarverksamhet vid kajen. Kvarsebo Framtid och KIK arrangerar verksamheten. Bengt-Olof meddelar att Båtklubben endast vill ha lokalen ledig för medlemsverksamhet under sommaren och föreslår att en barack eller dylikt för kioskverksamhet kan ställas upp på båtklubbsområdet. Sören kontaktar Magnus Gunnarsson för ev övertag av lusthus.

Ø Morgan informerar att KIK planerar för 75-årsjubileum 28 maj. Bl a kommer barnen från Kvarsebo, Ålberga, Nävekvarn och Uttersbergs skolor att inbjudas till friidrottstävling. 

Ø Göran informerar att Kvarsebo kyrkoråd numera har ansvaret för driften av Kolmårdsgården. Kyrksamfällighetens fastighetsförvaltning sköter lokalen.

Ø Byarådet kommer att hålla i trådarna för Östgötadagarna 3-4 sept. Förslag på verksamhet emotses från såväl föreningarna som privatpersoner. Upprop till alla Kvarsebobor att komma med idéer och förslag till byarådet. Många bra och en del vilda förslag kom fram vid kvällens diskussion. 
Marknadsstånd med hantverk, Kvarseboprodukter, loppis och mycket mer
Musikgudstjänst
Kyrkkaffe
Tävlingar
Byfest på lördagskvällen, Christinagården bokas
Byarådsspex

Vi arbetar vidare på idéerna. 

Ø Nästa möte i Christinagården 14 mars. Göran ordnar fika.

Ø Möte med Kolmårdsberedningen i Båtklubbens lokal 31 maj.

Ø Sören tackas för förtäringen.

Vid pennan Inger Palm

050121 För information har Morgan tagit kontakt med Ann-Charlotte Hertz med förfrågan om K-märkning av Logen.