Möte 070423

Vi sitter i Byarådet

Agenda

Startsidan

 

www.kvarsebo.nu

 

Anteckningar från Byarådets möte 20070423

Närvarande:  
Göran Bjarnegård  Kvarsebo kyrkoråd
Henrik Rasmussen  LRF
Leif Colvéus  Kvarsebo Hembygdsförening
Morgan Johansson  Kvarsebo IK
Sören Andersson  Kvarsebo Framtid sammankallande till Byaråd
Gunnel Harrison  PRO
Ann-Marie Nilsson  Kvarsebo kyrkliga syförening
Lennart Nilsson  Hyresgästföreningen Krokek-Kvarsebo
Bengt-Olof Gustavsson  Kvarsebo Båtklubb
Inger Palm Föreningen Kvarsebo skola samt Kvarsebo-Krokeks Centeravd.
 

 

Lollo hälsar alla välkomna till Båtklubbens möteslokal 

11 maj, sista dag för manus till nästa Kolmårdsnytt. 

22 maj 18.00 kommer Kolmårdens beredningsgrupp till Kvarsebo. Mötet hålls i KIK lokalen. KIK bjuder på förtäring. 19.00 Byarådet har träff med beredningsgruppen. 

Sören rapporterar från träff med representanter från Länsstyrelsens angående naturvårdsområdet på Klinten. Kvarsebo Skog och Ungdom planerar en aktivitetsplats med bl a vindskydd och motorikbana vid västra ingången till det plomberade bergrummet vilket befinner sig inom naturvårdsområdet. 

Aktiviteter i Kvarsebo framöver: 

24 april, PRO besöker Sara Leandermuseet. 33 personer har anmält sig till detta.

Valborgsmässoafton firas från 19.00 på idrottsplatsen. Annonsering i NT, FÖ och på vikingaskeppet. Körsång och tal av Peter Harrison. Nytt för i år fyrverkeri till musik.  2 juni, Hembygdsföreningen besöker Trefaldighetskällan tillsammans med gästande Lunda hembygdsförening.

3 juni, morgongudstjänst vid Trefaldighetskällan. 

21-24 juni kommer 27 personer från på besök till Kvarsebo. Kvarsebo församling och Kvarsebo IK ansvarar som värdar för logi på Kolmårdsgården, kost samt transporter. Av ansökta 15 000 kr har Norrköpings kommun beviljat 12 000 till detta vänortsutbyte. Medel för kyrkokörens besök i Riga kommer ej att beviljas förrän nästa år. Besökarna från Riga kommer att uppträda vid midsommarfirandet samt besöka Kolmårdens djurpark och Gospelkonsert i Kvarsebo kyrka.  

11 juli och  8 aug. allsångskvällar vid Båtklubben.  

4 aug, Hembygdsföreningen anordnar utflykt till Skärgårdsmuseet i Tyrislöt. 

Program för Östgötadagarna 1–2 sept fastställdes.

Morgan skickar programmet för tryckning av gemensam östgötabrochyr.

Aktiviteter som tidigare år:

 • Marknad på kyrkplan med produkter från Kvarsebo samt loppmarknad.

 • Utställning och kaffeservering i Sockenstugan.

 • Grillfest med underhållning i Christinagården. Ola Fagrell och Cia Norinder Fagrell med sånggrupper ansvarar för underhållningen.

 • Musikgudstjänst

 • Kyrkkaffe på kyrkplan

 • Kyrkogårdsvandring.

 • Djur från Kvarsebogårdar.

 

Nytt för i år:

 • Försäljning av rökt fisk, Göran Johansson

 • Aktiviteter av Kvarsebo Skog och Ungdom, tjärbränning ev liten mila

 • Prova på dekormåleri, marmorering och andra tekniker i Christinagården, Alexandra Rämsberg

 • Järnsmide, Rolf Palm

 • Den sist gjorda Kvarseboekan visas, Hugo Forsberg.

 

Diskussion om möjlighet att anordna Kvarseborundan under någon av Östgötadagarna. Bedömdes svårt att förena med övriga arrangemang. 

Morgan tar kontakt med tidigare marknadsförsäljare med förfrågan om deltagande i år. Avgift per bord blir 100 kr som ska gå till annonsering inför Östgötadagarna. 

Visafton med Martin Blomberg 13 april besöktes av 45 personer.

Höstens visprogram blir en kväll med Tre präster, varav en är mycket känd på orten. 

Sören har haft kontakt med Mats Johansson på Trivselhus i Norrköping angående byggnation i Kvarsebo. Mats var intresserad och fick kartor på de områden som är aktuella att bebygga. 

Morgan rapporterade att Sätervägen kommer att beläggas med asfaltskross när ledningsdragningen är klar. I höst ska vägen beläggas med asfalt. Önskemål har framförts att även Båtklubbens parkering ska beläggas. 

Tack till Ann-Marie och Lennart som bjöd på förtäringen. 

Vid pennan Inger