Möte maj 2010

Vi sitter i Byarådet

Agenda

Startsidan

 

www.kvarsebo.nu

 

Närvarande:

Göran Bjarnegård
Ebbe Fransson
Kent Karlbom
Jimmy Christensen
Inger Palm
Ann-Mari Nilsson
Morgan Johansson
Gunnel Harrison

Rapporter

Skog och Ungdom: Jimmy
Skog o Ungdom anordnar varje måndag ungdomsskytte i Näverkvarn.
En smideskurs med Rolf Palm som handledare är under planering i vår.
Till sommaren skall ett paddlingsläger anordnas på Sjöberga där också en klättervägg kommer att byggas som skall vara 6 meter hög.
De planerar också att sätta upp en kolmila till hösten.
I slutet av september åker Skog o Ungdom tillsammans med Björkviksungdomar till Lisseberg.
Karaoke-kvällar på Café Margit är också på förslag.

PRO: Gunnel
Boulle anordnas på KIK varje onsdag.
Den 25 maj görs en utflykt till Åtvidaberg och solkanonen.
Den sedvanliga gilldagen vid Nävsjön infaller i år den 17 augusti.
Höstlunchen aväts den 12 oktober i Rejmyre.

Kyrkliga syföreningen: Ann-Marie
I morgon 11 maj åker föreningen till Sjösa.
På Östgötadagarna kommer det att bli brödförsäljning.
Auktion och höstförsäljning i Christinagården den 13 november.
Någon gång i augusti planeras en resa i det blå.
Sista torsdagen i varje månad är det torsdagsträff.

Skolan: Inger
Öppet hus i maj.
Skoavslutning den 10 juni i Kyrkan.

Kultur: Morgan
Lördagen den 5 juni kl. 19.00 blir det sång nere på kajen.
Giraffens Songline har flera syften, bl a att bygga broar mellan alla
människor och att uppmärksamma funktionshindrades situation.
Kvarsebo Kultur har fått en anslagstavla från företagarföreningen
I Krokek, som kommer att stå uppställd vid Logen så småningom.
Bion fortsätter i höst i Logen med början den 12 september.
Ungdomskören, Big Band samt jazzensemblen åker till Riga den 2-6 juni där de
skall vara med på en musikfestival.
Bidrag från avgående Kyrkorådet och Norrköpings Kommun samt kyrkan har
inbringat 45.000:-.

Vägföreningen Kvarsebo-Säter: Morgan
Årsmöte hålls den 2 juni i båtklubbens lokal.

Båtklubben: Ebbe
Allsångskvällar anordnas den 7 och 14 juli på kajen.
Segelbåten (Monarken) kommer Kvarseboungdomar att få låna gratis.
Arbetsdagar blir i höst den 25-26 september.

Kyrkan: Göran
Sedvanlig Gospelkonsert på midsommardagskvällen.
Allsångskvällar tillsammans med båtklubben 7 o 14 juli.
Det planeras två musikkvällar i kyrkan i sommar, en med Sara Holmberg som solist
Skördegudstjänst i oktober och familjegudstjänst en gång per månad.
Göran har fått förfrågan om att åter kontakta spelmännen med den irlänska musiken.
Kanske blir det repris i höst.
Den 13 november syföreningsauktion.

Kvarsebo IK: Kent
Badkiosken kommer att vara öppen i år också.
IK anordnar ungdomsgård varannan fredag, fortsättning i höst.
Midsommarfirandet kommer att ske på vanlig plats och tid.
Kvarseborundan äger rum det 10 juli.
Den 1 augusti blir det Kolmårdens cup. Nävekvarn-Ålberga-Kvarsebo-Krokek
Så till sist den 14 augusti blir det Varvsfest med Dubliners och 80-årsfirande.

Hembygdsföreningen: Gunnel
Trefaldighetsgudstjänst den 30 maj vid källan.
Lördagen den 12 juni blir det naturvandring vid Fjällmossen.
Vi far med buss till Koppartorp lördagen den 12 augusti.
Östgötadagen den 4 september kaffeservering och varm korv vid Sockenstugan.
Besök på Finnkärrs gård den 11 september.

Östgötadagarna
Vi spånade kring programmet.
Lördagen den 4 september blir det marknad som vanligt. Hembygdsföreningen står
för försäljning av kaffe med bröd och korv. I tältet utanför kyrkomuren skall Jan Moberg
sammanställa bilder från vår cirkel ”Kvarsebo 100 år.”

Vi försöker få Kvarsebo Big band att spela på kyrkbacken vid 12 tiden.

En summa om 100:- ev. 150:- per bord för att täcka annonskostnaderna kommer att tas ut.

Gösta Montelius kommer att ha ”Sjögräset” öppet för visning av div. konst. Kl.16.00

Viskväll på Kafé Margit kl. 18.00. Göran frågar Rikard Widerstöm om han har lust att medverka.

Skog o Ungdom kommer att medverka ev. med bågskytte.

Morgan hör med Henrik och Agnes om de vill medverka på lördagen.

Söndagen blir det musikgudstjänst, Dixi Cats ev.

Landsbygdsprogrammet
Inger mailar över programmet . Vi läser och begrundar. Sedan får vi ta ställning till
vad vi skall svara. Yttrande skall vara inne den 7 augusti.

Ebbe tog upp frågan om kajen, som samtliga vill ha städad. Vi gav i uppdrag till Ebbe
att göra förslag på en skrivelse till Norrköpings kommun som sedan hela byalaget
kommer att skriva under.

Nästa möte den 23 augusti i Båtklubbens lokaler kl. 19.00.

Vid pennan Gunnel