Bilder från Kvarsebo kyrka

Kvarsebo församling

Vår verksamhet

Våra lokaler

Om oss

Kontakta oss

Länkar

www.kvarsebo.nu

 

                
Kvarsebo kyrka byggd 1807-08. Ritad av J Wullf.           Dopfunten från 1915    

                
Predikstolen                                     Altartavlan                             En Kvarseboeka finns förstås i kyrkan.
Av N Österbom 1750,                     Pehr Hörberg 
gjordes ursprungligen för                 1810-1813
Östra Husby kyrka, 
skänktes till Kvarsebo 
kyrka 1807

               
Grindarna till kyrkogården                           Orgeln J Lund 1852