Vår verksamhet

Kvarsebo församling

Aktuellt program

Om församlingen

Våra lokaler

Kontakta oss

Länkar

www.kvarsebo.nu

 

Här kan du hitta information om den verksamhet som vi bedriver, förutom de regelbundna gudstjänsterna som du finner i programmet till vänster.

Kyrkans barntimmar träffas på torsdagförmiddagar kl. 8.30-11.30 i Christinagården. Det är för alla barn mellan ca 0-5 år. Föräldrar är också välkomna. Vi pysslar, leker, sjunger och avslutar med en andakt.
Ledare: Karin Holmberg 241291 och Camilla Alterstav 241290. Julspel med Christinakören och ungdomskören.

Det finns körer för alla åldrar i församlingen. För barn mellan 4 och 7 år är det Pyttekören. Christinakören finns för åldrarna 8-11 år. Från 12 år och uppåt kan man vara med i Ungdomskören. 

Kyrkokören över på tisdagskvällar 19-20.45 och sjunger det mesta, från dansband och gospel till traditionell kyrkomusik. 

Kvarsebo gospel är församlingens nyast kör, som övar intensivt inför några få framträdanden, däribland Midsummer gospel night. Då handlar det om gospel och modernare musik.

Mer info: Sjung i kör i Kvarsebo församling

Kyrkliga syföreningen träffas en torsdagseftermiddag i månaden kl. 13-16, oftast i Christinagården. 
I syföreningen är vi ett 20-tal som är med i ett öppet medlemsskap. Vi tillverkar alster till vår stora höstförsäljning.  
Ordf. My Andrén, tel. 0155-74678. 

Torsdagsträffen heter våra dagledigträffar som äger rum en torsdag i månaden kl. 13-15 i Christinagården med olika programpunkter, kaffeservering och god samvaro. För skjuts kontakta Kyrkans väntjänst: Gun och Ove Johansson, tel. 396239

Kyrkans väntjänst är en grupp frivilliga medarbetare som under diakonens ledning vill finnas till för dem som behöver genom hembesök och samtal och hjälp med skjutsar.