Lokalt handlingsprogram


Startsidan    Om Centerpartiet     Kontakta oss    Länkar


Genom engagerade medlemmar arbetas nu målmedvetet och oförtrutet för fortsatt skolverksamhet och en marknadsplats, med affär, service och turistinformation, i Kvarsebo.

Inom Centern finns ingen motsättning, utan vi har fullt stöd från ledande kommunala C-politiker och vår organisation ger möjlighet för snabba insatser när nya, oftast oväntade frågor som rör bygden dyker upp.

Det här gick vi ut med i valet och det gäller fortfarande!

Livskraft

Livskvalitet

Självbestämmande

 

Vi vill ge alla människor ungefär samma möjligheter var man än bor i kommunen.

Varje enskild person ska ha inflytande över sin vardag, men garanteras hjälp av kommunen om man av olika skäl inte klarar sig själv.

Åretruntboende inom hela Kolmården ska underlättas och stimuleras.

Man ska inte ha högre kostnader för samhällsservice för att man bor i landsbygd.

Vi vill underlätta arbets- och fritidsresande både kollektivt och med egna färdmedel.

Kollektivtrafiken ska vara handikappsanpassad och möta ungdomars behov av resande.

Bra vägar, genomtänkta och lokalt förankrade väg- och järnvägsdragningar.

Vi arbetar för att färjeleden över Bråviken trafikeras fler timmar per dygn, tidigare på morgonen och senare på kvällen.

Barnomsorg i olika former utifrån föräldrars önskemål.

Rätt till skolskjuts oavsett vilken skolform man väljer.

Att behålla skola i Kvarsebo är avgörande för bygdens framtid och utveckling.

Äldreomsorg som täcker Kolmårdsbornas behov.

Äldres rätt att bo kvar på hemorten hela livet och rätt att flytta vart man vill.

Hjälp till äldre att dagligen vistas utomhus om man så önskar.

Vi vill underlätta för landsbygdsföretagande, ge goda förutsättningar för traditionella och nya näringar. Vi vill t ex att turistnäring och närproducerat ska stimuleras.

Varuförsörjning i glesbygd är en kommunal angelägenhet och lanthandel ska därför ges kommunalt stöd där det är nödvändigt för dess existens.

Snabbare data- och telekommunikation, nödvändigt för företag och studerande.

Behålla lantbrevbärarservice. Närhet till välskötta återvinningsstationer.

Deltidsbrandkåren i Krokek samt Kvarsebo brandvärn är en viktig trygghetsfaktor och en nödvändighet för att rädda liv och egendom.

Besök gärna vår hemsida www.centerpartiet.se/norrkoping för att ta del av hela vårt program.

 

www.kvarsebo.nu