Kyrkokörens Danmarksresa

Den 27-29:e augusti reste kyrkokören till Köpenhamn för att bland annat sjunga i Svenska Gustafskyrkan i Köpenhamn. Med på resan var ett 40-tal sångare och anhöriga.


Samling utanför kyrkan.


Kjell och Barbro

fler bilder på sida 2>