Biskopsvisit i Kvarsebo


Biskop Martin Lind besökte bland annat Kvarsebo kyrka, där Fredrik Svahn är en av kyrkvärdarna.

Kvarsebo och Krokeks församlingar har under tre dagar besök av biskop Martin Lind. Han förklarade bland annat att någon sammanslagning av församlingarna inte är aktuell.
Besöket har förberetts under lång tid både av stiftet och församlingarna. Under visitationen ska både anställda och församlingsmedlemmar på olika sätt möta biskopen.
I torsdags var det Kvarsebo som stod på tur, med kyrkbesök, kvällsmässa och träff med byarådet. 

Men innan dess hann han med ett stopp i Kolmårdens djurpark, där han fick möta både delfiner och lejon på nära håll. 


Bland annat fick biskopen hålla en lejonunge i famnen, om än något motvilligt.
-Jag tycker att det är lite skrämmande med djur här på jorden, men i himlen ska jag leka med dem, förklarar han.

Vad är syftet med en biskopsvisitation?
-Att uppmuntra medarbetarna och församlingarna till att arbeta vidare, 

men också att skapa en känsla av samhörighet med stiftet, Svenska kyrkan och den världsvida kyrkan.

Martin Lind förklarar att visitationerna tidigare handlade mer om kontroll och pekfinger, men att de i dag mer har formen av en dialog mellan biskop och församling, där biskopen fungerar som ett bollplank. Under besöket dryftas både praktiska och andliga frågor. 

Som utomstående kan biskopen också komma med nya idéer.
-Många församlingar har en tendens att stanna vid äldre aktiviteter. Min uppgift är att hjälpa till att vidga horisonten.

Biskopen besöker också företag och offentliga inrättningar i den aktuella församlingen för att därigenom bidra till ett utökat samarbete, till exempel när det gäller krishantering.

Vilket intryck har du fått av församlingarna?
-Det finns mycket som är positivt. Ett stort engagemang och stor kompetens. Ni har också mycket energiska präster. 

-Självklart finns det saker att förbättra också.


 

Under mitt besök har jag bland annat tagit upp de externa kontakterna, som närmare samarbete med Kolmårdsknuten, skolan och Kolmårdens djurpark. 

Vad anser du om att slå samman små församlingar?
-Jag vill ha många församlingar. Förutsättningen är att det firas gudstjänst varje söndag och att församlingen har ett kyrkoråd. 

För Kvarsebos del är det inte aktuellt med en sammanslagning inom överskådlig tid. I både Krokek och Kvarsebo firas det ju gudstjänst varje söndag, säger Martin Lind.

Han är också  tveksam till den föreslagna sammanslagningen av pastorat i Norrköpings kyrkliga samfällighet, som innebär att Kvarsebo/Krokeks pastorat skulle slås ihop Kvillinge/Simonstorp, för att spara pengar. 
-Det är inte bra med för stora pastorat. Man förlorar mycket av närheten, kontakten och kommunikationen, säger han.

Visitationen i Kolmården avslutas på söndag med en festmässa i Krokeks kyrka.