Fö 1 LandstormsmänFö 10 Flyglottor i Berget Kvarsebo KlintFö 2 Landstormen Djupvik 1914 SN 19860915Fö 3 Jagaren Östergötland Djupviksholmarna 1958Fö 4 VårdkaserösetFö 5 Nyrest vårdkaseFö 6 Fältskjutning SkyttegilletFö 7 Flyglottorna 1958Fö 8 Paus i Hemvärnets skjutövning vid NordanåFö 9 Kanonvärnet vid Säter eller Djupvik