Kvarsebo båtklubb

 

Arbetsdagar 2020

Kvarsebo Båtklubb ansvarar för båtplatserna i Hagstuguviken utanför Kvarseboåns mynning.
Klubben har över 100 medlemmar förfogar över 30-talet båtplatser.

Hagstuguviken är ena av de få platserna som erbjuder någorlunda skyddade båtplatser på norra Bråviksstranden.
Kommunen som äger strandremsan och vattnet i viken har gett båtklubben uppdraget att ordna båtplatser i viken
på ett så säkert sätt som möjligt. Man måste vara medlem i båtklubben för att få tillgång till båtplats i viken.
Klubben ansvarar också för skötseln av den populära badplatsen på klubbens område.

Dessutom får man tidningen Båtnytt hem i brevlådan och rätt att teckna båtförsäkring i Svenska Sjö.
Man får också möjlighet att utnyttja klubblokalen för mindre privata ändamål. Som medlem förväntas men också kunna
delta i de gemensamma arbetsdagarna vår och höst som anslås på klubbens anslagstavla
där också alla klubbens styrelseledamöter framgår.

För närmare information kontakta klubbens hamnfogde Bengt-Olof Gustavsson,
Vänersberg, 618 93 Kolmården. Tel.: 072-180 11 99

Våra avgifter             Kontakta oss          www.kvarsebo.nu

Bildspel: 
Bojupptagning pdf
Bojupptagning webbgalleri

Båtuppdragning pdf
Båtuppdragning webbgalleri

Bryggupptagning pdf
Bryggupptagning webbgalleri